Δράσεις για την ενίσχυση της Βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Σαμοθράκης

Η πράξη αφορά σε δράσεις που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη της Σαμοθράκης και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω του πολιτισμού.

Ο σύλλογος Βιώσιμη Σαμοθράκη ενημερώνει ότι στις 12-2-21 εγκρίθηκε η πρόταση «Sustainsea- Δράσεις για την ενίσχυση της Βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Σαμοθράκης» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 38,092,80 ευρώ.

Η πράξη αφορά σε δράσεις που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη της Σαμοθράκης, τόσο μέσα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όσο και μέσα από την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας (βιώσιμη αλιεία), καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω του πολιτισμού.

Αναλυτικά, η πρόταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Α. Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και την σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Β. Υποστηρικτικές δράσεις για την στήριξη της βιώσιμης αλιείας που προβλέπουν την διοργάνωση ημερίδας με θέμα την αλιεία και το περιβάλλον .

Γ. Πολιτιστική εκδήλωση που σαν στόχο έχει την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της τοπικής γαστρονομίας. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται τόσο στους κατοίκους του νησιού, με έμφαση στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες αλιείς και τους επισκέπτες.

Περισσότερα σε Ειδήσεις