Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο Α΄ Βοηθειών στον Δήμο Κ.Νευροκοπίου

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν και σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, σε συνεργασία με τον Δήμο

Κ.Νευροκοπίου και τους διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ,

διοργανώνει την Κυριακή 7 Μαρτίου και ώρα 11:00-13:30, το εξαιρετικά χρήσιμο

διαδικτυακό σεμινάριο Α’ Βοηθειών «Η γνώση σώζει ζωές».

Οι συμμετέχοντες στη δράση, θα εκπαιδευτούν στις βασικές Α΄ Βοήθειες και στην

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), και θα λάβουν και σχετική βεβαίωση

παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το διαδικτυακό

σεμινάριο απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2523350170, 171,172

Περισσότερα σε Ειδήσεις