Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Λουτρού

Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η γέφυρα του Λουτρού, μετά τη σύμβαση έργου που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με τον ανάδοχο του έργου.

Με την υπογραφή της σύμβασης πρόκειται να αποκατασταθούν οι ζημιές που προέκυψαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου 2021 στο ανατολικό ακρόβαθρο της γέφυρας Λουτρού, καθώς με την εκδήλωση των φαινομένων η στάθμη του ποταμού ανέβηκε μέχρι και το κατάστρωμα της γέφυρας με αποτέλεσμα οι μεγάλες υδροδυναμικές πιέσεις και οι στροβιλισμοί να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή του ανατολικού ακρόβαθρου.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Καθαρισμός προσχώσεων και φερτών υλικών στην εσοχή της ανατολικής όχθης πλησίον του ακροβάθρου ανάντι

2. Θα κατασκευαστεί νέο τοιχίο προστασίας του ακρόβαθρου ανάντι ύψους 1,50 με λιθοπλήρωση, για την μελλοντική του προστασία από ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα.

3. Θα αποκατασταθεί το σκυρόδεμα στην περιοχή συρραφής δρόμου- καταστρώματος γέφυρας

4. Τελική αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τόσο στον δρόμο όσο και στο κατάστρωμα της γέφυρας

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα εντός των επόμενων ημερών. Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε συνολική προθεσμία δύο (2) μηνών λόγω κατεπείγοντος, ώστε γρήγορα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία οχημάτων εντός του οικισμού.

Περισσότερα σε Ειδήσεις