Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών

Συνέχεια αντιπλημμυρικών έργων σε οικισμούς του δήμου Μαρωνείας - Σαπών

Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, καναλιών και χαντακιών υλοποιεί ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών σε οικισμούς του σε συνέχεια των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει σχεδιάσει.

Οι καθαρισμοί αφορούν χαντάκια στον οικισμό του Εβρένου και ρεμάτων στους οικισμούς Στρύμης και Διώνης.

Και με τις παρεμβάσεις αυτές γίνεται προσπάθεια θωράκισης των οικισμών από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα και διασφαλίζεται η ομαλή ροή των υδάτων όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου.

Περισσότερα σε Ειδήσεις