Μείωση δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες στον δήμο Παρανεστίου

Μείωση δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου, με την αριθ. 105/2020 απόφαση, αποφάσισε την μείωση των Δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ως εξής:

1) Μείωση 50% σε:

Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€.

Μονογονεϊκές Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια τουλάχιστον ένα τέκνο μέχρι 18 ετών ή τέκνο μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζει.

Οικογένειες με ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ως 80% & με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα, το επίδομα που μπορεί να παίρνει

Οικονομικά αδύνατους, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€.

2) Απαλλαγή 100%

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) γονέας ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα, το επίδομα που μπορεί να παίρνει.

Οικογένειες που δύο μέλη της είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα, το επίδομα που μπορεί να παίρνει.

Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€

Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.000€ ,εφ όσον υπάρχει στην οικογένεια τουλάχιστον ένα τέκνο μέχρι 18 ετών ή τέκνο μέχρι 24 ετών εφ όσον σπουδάζει.

Οικονομικά αδύνατες Οικογένειες που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά ετησίως τις 4.000€ και το ατομικό τις 2.500€

Οι παραπάνω μειώσεις ισχύουν στα τέλη ύδρευσης με όριο μείωσης ή απαλλαγής τα 150 m3 κυβικά μέτρα ετησίως.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Περισσότερα σε Ειδήσεις