Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας

Προβλέπεται η τοποθέτηση μιας επικλινούς αυτόματης πλατφόρμας, εξωτερικού τύπου, για την πρόσβαση στην κεντρική είσοδο του Φρουρίου.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιακών παραγόντων, εγκρίθηκε η ένταξη των πράξεων «Blue Cosmopolis» συνολικού προϋπολογισμού 180.549 Ευρώ και « Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας» προϋπολογισμού 85.964 Ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020», τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Πιο συγκεκριμένα, η πράξη «Blue Cosmopolis» αποσκοπεί να συμβάλλει με άμεσο και έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της πόλης της Καβάλας, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του αλιευτικού πλούτου της περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, βασική στόχευση είναι η ενίσχυση της φήμης του Φεστιβάλ Cosmopolis και η χωρική «επιμήκυνσή» του προς το παραλιακό μέτωπο της πόλης, με δράσεις όπως πχ. μουσικές συναυλίες με κοινό και μουσικούς εν πλω και σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, επιδείξεις μαγειρικής με ανάλογη θεματική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια για παιδιά κ.α.

Σε ό,τι αφορά στην πράξη «Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας» η έγκριση αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων πρόσβασης στον χώρο, στην απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση στο εσωτερικό του Φρουρίου, στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών και στην ένταξη του μνημείου στην καθημερινότητα του συνόλου των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η τοποθέτηση μιας επικλινούς αυτόματης πλατφόρμας, εξωτερικού τύπου, για την πρόσβαση στην κεντρική είσοδο του Φρουρίου, καθώς και η δημιουργία διαδρόμων για την καλύτερη πρόσβαση, τόσο από άτομα με κινητικά προβλήματα, όσο και από άτομα που χρειάζονται υποστήριξη κατά την επίσκεψή τους στον χώρο του Φρουρίου.

Περισσότερα σε Ειδήσεις