Εκπτώσεις και απαλλαγές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού στον δήμο Κομοτηνής

Όσοι δημότες επιθυμούν να τύχουν έκπτωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού οφείλουν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής 170/2020 περί «Αναπροσαρμογής ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021» απαλλάσσονται από τα συγκεκριμένα τέλη συγκεκριμένες κατηγορίες:

 • Μη ηλεκτροδοτούμενα και µη χρησιμοποιούμενα ακίνητα.
 • Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες εκτός οικισμών λόγω δυσπροσιμότητας.
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

  Α. Δημότες δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Οφείλουν να προσκομίσουν εγκεκριμένη αίτηση για τη χορήγηση ΚΕΑ.

  Β. Άτομα ή οικογένειες με άτομα με αναπηρίες, με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Οφείλουν να προσκομίσουν:

  ▪ Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.

  ▪ Ε1 φορολογικού έτους 2020.

  ▪ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 • Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:

  Α. Πολύτεκνοι:

  -Με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, πλήρη απαλλαγή.

  -Με οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως και 60.000 ευρώ, απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

  Γ. Τρίτεκνοι:

  Με οικογενειακό Εισόδημα έως 30.000, απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

  Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες οφείλουν να προσκομίσουν:

  ▪ Λογαριασμός ΔΕΗ.

  ▪ Ε1 φορολογικού έτους 2020.

  ▪ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  ▪ Για όσους έχουν παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους βεβαίωση από τη Μονάδα όπου υπηρετούν.

  ▪ Βεβαίωση μέλους από τον Σύλλογο (προαιρετικά).

Όσοι δημότες επιθυμούν να τύχουν έκπτωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού οφείλουν να καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο [email protected].

Για όποιες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να τηλεφωνούν στο 2531352455.

Περισσότερα σε Ειδήσεις