Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ανοίγουν 143 θέσεις εργασίας

Με 143 άτομα θα ενισχυθεί η προετοιμασία και η διεξαγωγή του φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.   

Ειδικότερα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, γνωστοποίησε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν σαράντα τριών (143) ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23/3/2021.

Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (MIS 5002090) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Εάν οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στους φυσικούς χώρους διεξαγωγής του, (κινηματογραφικές αίθουσες, Αποθήκη Γ κ.α), το ΦΕΣΤΙΒΑΛ σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις ειδικότητες, με προτεραιότητα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, θα σχεδιάσει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, παρέχοντας ταυτόχρονα τον αναγκαίο εξοπλισμό (όπου κριθεί απαραίτητο) για την υλοποίηση της εργασίας του προσωπικού, καθώς και την περιορισμένη εκ περιτροπής φυσική παρουσία εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας και όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας , όπως καθορίζονται από τους νόμους που έχουν εκδοθεί.

Ειδικότερα στη παραπάνω περίπτωση, -που το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης δεν πραγματοποιηθεί στους φυσικούς χώρους διεξαγωγής του-, η εργασία του προσωπικού αναγκαστικά θα διαφοροποιηθεί και θα γίνεται μέσω γραμμών τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Περισσότερα σε Ειδήσεις