Δήμος Καλλιθέας: Απαλλάσσει από τα δημοτικά τέλη τις κλειστές επιχειρήσεις

 

Ο δήμος Καλλιθέας απαλλάσσει από τα δημοτικά τέλη τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων του κι είναι σε αναστολή με νομοθετική πράξη. 

Ειδικότερα, η απόφαση αφορά στην απαλλαγή της καταβολής ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού & φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από τις επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι, για να επωφεληθούν της σχετικής απαλλαγής, οι επαγγελματίες, πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας ή ηλεκτρονικά στη σελίδα του δήμου (www.kallithea.gr, Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών) αίτηση η οποία να συνοδεύεται: από φωτοτυπία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή του Ε-9, Βεβαίωση taxis για τον σχετικό ΚΑΔ και τελευταίο λογαριασμό ρεύματος.

Ο δήμος υπενθυμίζει ότι ισχύει και η μείωση του συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους σε ποσοστό 75% στα τέλη Καθαριότητος και Φωτισμού στις οικίες, για τις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2132070375 και 2132070372 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kallithea.gr

Να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας για την Απαλλαγή δημοτικών τελών και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των εν λόγω επιχειρήσεων εγκρίθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Περισσότερα σε Ειδήσεις