Διανομή τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες στη Σαμοθράκη

Θα ξεκινήσει διανομή τροφίμων, στις ευπαθείς ομάδες που έχουν υποστεί οικονομικές συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Δήμος Σαμοθράκης , έπειτα από την αποδοχή δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», δια μέσου της ΚΕΔΕ, στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού Covid 19, θα διανείμει βασικά επισιτιστικά αγαθά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι - μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, που επιθυμούν να λάβουν τρόφιμα, να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, στο Κέντρο Κοινότητας.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

2. Βεβαίωση εργοδότη, που να αποδεικνύει την αναστολή – παύση εργασίας από το Μάρτιο του 2020 λόγω των μέτρων περιορισμού και έπειτα (από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ).

3. Αποδεικτικά έγγραφα διακοπής λειτουργίας επιχείρησης, λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2019.

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης.

Τηλ: 2551098097

Περισσότερα σε Ειδήσεις