Διευκρινίσεις του Δημάρχου Νέστου σχετικά με την Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κεραμωτής

Ο Δήμαρχος Νέστου, προς αποφυγή περαιτέρω ανακοινώσεων που στρεβλώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν την πραγματικότητα σχετικά με το θέμα των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κεραμωτής, αρμοδιότητας του ΟΛΚ ΑΕ, αναφέρει το Ιστορικό εν συντομία.

Με την υπ’ αριθμό 1954/17-08-20 ο ΟΛΚ ΑΕ, αποστέλλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, δύο αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, την υπ’ αριθμό 9/30-07-2020 και την υπ’ αριθμό 10/30-07-2020: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΚ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ» ζητώντας να λάβουμε απόφαση και να εγκρίνουμε τις συμβάσεις που μας απέστειλε.

Η καθαριότητα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κεραμωτής αφορά 50.558 τ.μ. με οικονομικό αντικείμενο 19.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η Συντήρηση Πρασίνου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Κεραμωτής αφορά περίπου 30.000 τ.μ. με οικονομικό αντικείμενο 19.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ, (εν συνεχεία) έλαβε στις 27-08-2020, τις υπ’ αριθμό 173/2020 και 174/2020 αποφάσεις και εγκρίνει το κείμενο των συμβάσεων για τις ανωτέρω περιγραφόμενες προγραμματικές συμβάσεις του ΟΛΚ ΑΕ.

Οι παραπάνω εγκρίσεις, αποστέλλονται στον ΟΛΚ Α.Ε.

Ο ΟΛΚ ΑΕ στις 01-09-2020, διαβιβάζει τις αποφάσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, προκειμένου να εγκριθούν.

Στις 26-11-2020, με το αρ. πρωτ.: 3113,6/79569/20, ο Υπουργός εγκρίνει την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων και αναρτάται η συγκεκριμένη απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η Συγκεκριμένη απόφαση, δεν γίνεται γνωστή στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, αλλά αντιθέτως η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού δηλώνει την απόφασή της, να μην ολοκληρώσει την συνέχεια και την υπογραφή των συμβάσεων, ενημερώνοντας προφορικά στις 05-01-2021, τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ, ότι οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κεραμωτής, θα εκτελούνται από υπαλλήλους του ΟΛΚ Α.Ε.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ, εφιστά την προσοχή στη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Οργανισμού ότι, η συντήρηση και ο καθαρισμός της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Κεραμωτής είναι ένα έργο, δύσκολο, επίπονο και δαπανηρό, καθώς επίσης ότι ο ΟΛΚ ΑΕ, δεν διαθέτει ιδία μέσα, ούτε έχει στους σκοπούς λειτουργιάς του, την νομιμότητα να πράξει αυτό το έργο.

Μετά από την ακατανόητη και άνευ επιχειρημάτων επιμονή στην αρχική της θέση, Ο Δήμαρχος κάνει γνωστή την πρόθεσή του, στην Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΟΛΚ ΑΕ να ενημερώσει την τοπική κοινωνία, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους, για την οριστική και μονομερής απόφασή της, για την διακοπή της συνεργασίας με την Δημοτική Επιχείρηση.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ , εκδίδει σχετικό Δελτίο Τύπου, στις 12-01-2021, όπου αναφέρει ότι ο ΟΛΚ ΑΕ αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη από 01-01-2021, να κρατήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο ίδιο επίπεδο, που πρόσφερε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ όλα αυτά τα χρόνια.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού στις 14-01-2021, εκδίδει Δελτίο Τύπου, ως απάντηση, όπου αναφέρει «ότι πολίτες του Δήμου Νέστου, οφείλουν και πρέπει να γνωρίζουν, πως αξιοποιούνται τα χρήματα των Ελλήνων Πολιτών». Αναφέρεται με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Δήμου Νέστου και ότι μπορεί, το συγκεκριμένο έργο να γίνεται χωρίς να «σπαταλούνται 39.000,00 € ετησίως».

Έκτοτε επιχειρεί ο Οργανισμός τις εργασίες αυτές με εμφανή αναποτελεσματικότητα. Στη συνέχεια η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάνια Ελευθεριάδου, καταθέτει επερώτηση στη Βουλή, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας εξηγήσεις για την συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Υπουργός απαντά ότι έχει εγκριθεί από 26-11-2020 η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και ότι μετά την υπογραφή τους, θεωρούνται ενεργείς.

Σήμερα 9 μήνες μετά την ουσιαστική λήξη των δύο προηγούμενων συμβάσεων, 8 μήνες από την ημερομηνία λήψης των αποφάσεων μας για την ανανέωση τους και 4 μήνες από την έγκριση – εντολή του αρμόδιου Υπουργού, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει από μέρους της Διευθύνουσας Συμβούλου και του ΟΛΚ ΑΕ, για την πρόσκληση και την υπογραφή των εγκριθέντων συμβάσεων. Ενώ αντίθετα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συνεδρίασε την 31η Μαρτίου 2021 και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζήτησε, την ανάκληση των αποφάσεων του ΟΛΚ ΑΕ που αφορά τις δύο προγραμματικές συμβάσεις. Σε συνέχεια όλων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ υποχρεώθηκε να ανακαλέσει τις αποφάσεις με αριθμό 173/20 και 174/20, διακόπτοντας τον εμπαιγμό όλων όσων στο παρασκήνιο ή προσκήνιο έχουν δημιουργήσει αυτό το θέμα και απαιτεί εκφράζοντας την πλειοψηφία του συνόλου των κατοίκων του Δήμου μας ,να φροντίσουν για το αυτονόητο, να διατηρήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που δικαιούνται οι κάτοικοι, οι διερχόμενοι, οι τουρίστες της Κεραμωτής και της Θάσου στο επίπεδο που αρμόζει στην Τοπική Κοινωνία και στις Αναβαθμισμένες Υπηρεσίες Τουρισμού που προσφέρει ο Δήμος Νέστου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα για να κρίνουμε και αυτούς που έλαβαν τις αποφάσεις και αυτούς που τις εφαρμόζουν.

Περισσότερα σε Ειδήσεις