Τηλεδιάσκεψη του δημάρχου Σουφλίου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σε ένα ιδιαίτερο εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 05/04/2021 τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Οικονόμου Ιωάννη, του Δημάρχου Σουφλίου και Προέδρου της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. κ. Καλακίκου Παναγιώτη και του Βουλευτή Έβρου κ. Δεμερτζόπουλο Χρήστου.

Στην συνομιλία τέθηκαν τρία θέματα αρμοδιότητας του κ. Υφυπουργού που αφορούσαν:

α) Την εξάλειψη της απαίτησης για λήψη εγγυητικής για την υλοποίηση του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020» , προκειμένου να πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενταγμένων ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

β) Επιπλέον διάθεση χρημάτων που αφορούσαν την προκήρυξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η όποια συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικού και Νότιου Έβρου» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων), για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, προκείμενου να εγκριθούν επιπλέον έργα με περιοχή εκτέλεσης το νησί της Σαμοθράκης.

γ) Δημιουργία Μελισσοκομικού Πάρκου στα όρια του Δήμου Σουφλίου με σκοπό την ανάδειξη της περιοχής, την προώθηση και κατοχύρωση των μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, με ταυτόχρονη βελτίωση και αύξηση της βιοποικιλότητάς της.

Περισσότερα σε Ειδήσεις