Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο και τους παραποτάμους του λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων

Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο, τους παραποτάμους του Άρδα και Ερυθροπόταμο λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων

Tα Τμήματα Αλιείας των δύο Διευθύνσεων Οικονομίας και Κτηνιατρικής του νομού Έβρου ανακοίνωσαν την απαγόρευση αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στον ποταμό Έβρο και τους παραποτάμους του Άρδα και Ερυθροπόταμο και γενικά σε λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς χώρου ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Ορεστιάδας και Π.Ε. Έβρου.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από 15 Απριλίου και ώρα 08:00π.μ. και λήγει στις 30 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και

των λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

Για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων ή αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση ή καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Περισσότερα σε Ειδήσεις