Πανεπιστήμιο Πατρών: Απέκτησε Συνήγορο του Φοιτητή

Στον αντίποδα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών απέκτησε τη δημιουργία αυτόνομου γραφείου Συνηγόρου του Φοιτητή. Με απόφαση της Συγκλήτου που ενεργοποίησε παλαιότερη διάταξη του νόμου Διαμαντοπούλου τους έτους 2011, το Πανεπιστήμιο δίνει πλέον στους φοιτητές του τη δυνατότητα να απευθύνονται στο «Συνήγορό» τους για την διεκπεραίωση υποθέσεων που τους απασχολούν

Του Κώστα Παππά

Ο πρώτος Συνήγορος του Φοιτητή Καθηγητής Κωνσταντίνος Ραβάνης, μίλησε στο kedenews.gr για τις αρμοδιότητές του: «Συχνά οι φοιτητές που είναι σε μετεφηβική ηλικία δεν ξέρουν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους, πώς να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες . Πολλές φορές και οι υπηρεσίες λόγω του φόρτου εργασίας δεν ικανοποιούν τους φοιτητές όπως εκείνοι θα ήθελαν», αναφέρει ο κ. Ραβάνης και συμπληρώνει: «Ανακύπτουν λοιπόν διενέξεις ή απλώς διαφορές , οπότε ο φοιτητής πρέπει να βρίσκει μια υπηρεσία που θα υποδέχεται τα αιτήματά του και τις καταγγελίες του. Ότι έχει να πει ένα φοιτητής για τη διαβίωσή του στο Πανεπιστήμιο και τις σπουδές του μπορεί πλέον να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Φοιτητή».

«Θέλουμε να μεγεθύνουμε τη φωνή των φοιτητών»

Ο Καθηγητής Ραβάνης υποστήριξε επίσης ότι ο Συνήγορος του Φοιτητή θα έχει και κάποιο ρόλο νομικής διευθέτησης εκκρεμών ζητημάτων σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου: «Είναι σίγουρο ότι έχουμε και μια νομική βάση. Πολλά από τα θέματα που θα προκύπτουν θα χρειάζονται και κάποια νομική συνδρομή. Έχουμε άλλωστε πολύ ισχυρή νομική υπηρεσία σαν Πανεπιστήμιο , οπότε στα θέματα αυτά θα προσφεύγουμε στη νομική υπηρεσία. Κατά βάση ο Συνήγορος του Φοιτητή ενεργοποιείται όταν ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια ζητήσουν υποστήριξη. Θα προσπαθήσουμε να μεγεθύνουμε τη φωνή του φοιτητή μέσα στο πανεπιστήμιο», τόνισε ο πρώτος Συνήγορος του Φοιτητή και εκτίμησε ότι σε λίγους μήνες θα έχει τη δυνατότητα να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα στα αιτήματα που θα λαμβάνει ο Συνήγορος από τους φοιτητές και τις Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα σε Ειδήσεις