Ολοκληρώθηκε το αλιευτικό καταφύγιο Ορφανού από την Π.Ε Καβάλας

Το έργο αυτό θα συμβάλει και στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα 28 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη, από την Ανάδοχο εταιρία Κουκούμας ΑΤΕ, η οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο του Δήμου Ορφανού», προϋπολογισμού 1.250.000ευρώ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Μετά την παραλαβή του έργου ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα εξής: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα για το Δήμο Παγγαίου διότι ολοκληρώθηκε η β’ φάση των εργασιών του Αλιευτικού Καταφυγίου του Δήμου Ορφανού με την κατασκευή της εσωτερικής κρηπίδωσης του προσήνεμου μώλου και του υπήνεμου μώλου, με την παράλληλη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης και πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου ώστε να γίνεται με ευχέρεια και με ασφάλεια η προσέγγιση και πρόσδεση των σκαφών, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και διακίνηση των αλιευμάτων.

Ένα έργο, που εκτός από τα οφέλη που θα έχουν οι αλιείς, θα συμβάλει και στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Χρήστο Μέτιο, του οποίου η συμβολή ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας Θωμά Καραβά.

Περισσότερα σε Ειδήσεις