Εγκρίθηκε νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

Την ένταξη του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ύψους 3 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σ. Αρναουτάκης

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.996.860,00 ευρώ.

Νέα μηχανήματα στο νοσοκομείο Κρήτης

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών τμημάτων του Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Τα μηχανήματα που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρη, καινούργια και είναι τα εξής:

Φορητός αναπνευστήρας μεταφοράς, αναπνευστήρας όγκου πίεσης, video βρογχοσκόπιο, αναπνευστήρας, τροχήλατα νοσηλείας, φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας με 3D καθοδήγηση βελόνας για τη διενέργεια περιφερικών νευρικών αποκλεισμών, υπέρηχος γυναικολογικής χρήσης, φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα, ψηφιακό φορητό ακτινολογικό, πολυθρόνες για ογκολογικούς ασθενείς, πύργος ηλεκτροφυσιολογίας, χειρουργική τράπεζα γενικής χειρουργικής, λαπαροσκοπικός εξοπλισμός ψηφιακής αίθουσας, σύστημα ψηφιακής διαχείρισης ψηφιακής αίθουσας, συστήματα ανάρτησης εξοπλισμού και σκυαλιτικές λυχνίες, φορητό ψηφιακό ακτινοσκοπικό σύστημα C-ARM, αναισθησιολογικό μηχάνημα, συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας, θερμοκοιτίδες ανοικτού/κλειστού τύπου, αξονικός τομογράφος τουλάχιστον 128 τομών, στεφανιογράφος/αγγειογράφος.

Περισσότερα σε Ειδήσεις