Πιερρακάκης: Ασφαλέστατη η αυθεντικοποίηση στη Δημόσια Διοίκηση

Με Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κ. Πιερρακάκη, παρέχεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης Υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης για επτά πληροφοριακά συστήματα Φορέων του Δημοσίου. 

Ικανοποιείται έτσι η ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι μέσω της αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται για την ταυτότητα του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημά τους.

Αναλυτικότερα, διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης Υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA) στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα:

1)στο πληροφοριακό σύστημα Θυρίδα e-KEΠ του Υπ.Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

2)στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

3)στο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας επισκέψεων ΚΕΠ του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

4)στο πληροφοριακό σύστημα του κέντρου εξυπηρέτησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

5)στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ,

6)στο πληροφοριακό σύστημα στην ενιαία υπηρεσία υποστήριξης πολιτώνsupport.services.gov.gr του e-ΕΦΚΑ,

7)στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων» του ΕΟΠΥΥ.

Η υπηρεσία διατίθεται για την είσοδο των Υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που είχε εκδοθεί το Νοέμβριο του 2020 για τη «Διαδικασία αυθεντικοποίησης Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες».

Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Περισσότερα σε Ειδήσεις