ΑΣΕΠ: Στον αέρα νέα προκήρυξη για το Υπουργείο Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε την 11η Μαΐου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Προκήρυξη 6Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 115 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ζητούνται οι εξής κλάδοι/ειδικότητες:

- ΠΕ Γεωτεχνικών

- ΠΕ Δημοσιονομικών

- ΠΕ Μηχανικών

Στην Προκήρυξη περιλαμβάνεται αναλυτικά ο Πίνακας των θέσεων, εκ των οποίων σχεδόν όλες είναι στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, αλλά και ορισμένες στην Αρκαδία, Θεσπρωτία, Μεσσηνία, Πιερία, Πρέβεζα.

Αναφέρονται, επίσης, λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία επιλογής, και κάθε σχετική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Υπογραμμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής:

- αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και

- λήγει στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Περισσότερα σε Ειδήσεις