Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας: Στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων το Δημοτικό Πάρκο

Στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (ERHG) εντάχθηκε επίσημα, ως πλήρες μέλος, το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας. Τα μέλη του δικτύου έχουν καταχωρηθεί ως Ιδιοκτησίες Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος και ορισμένα από αυτά αναγνωρίζονται ακόμη και ως Παγκόσμια Κληρονομιά από την UNESCO, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος Νάουσας. Σημαντική η ευκαιρία ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, ανοιχτή και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό.

Το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας είναι το πρώτο πλήρες μέλος- Ιστορικό Πάρκο της Ελλάδας, που εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων, γεγονός που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή για κάτι μεγάλο και σημαντικό, αξιοποιώντας και προωθώντας το πολιτιστικό γίγνεσθαι της Ελλάδας σε καιρούς αβέβαιους.

Η  Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων πιστοποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης τον Οκτώβριο 2020. Φορέας διαχείρισης της Διαδρομής είναι το δίκτυο ERHG – European Route of Historic Gardens. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική Ένωση με έδρα την Ισπανία και μέλη σε έξι χώρες: Γερμανία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία. Βασικός σκοπός της Ένωσης είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της γνώσης και του σεβασμού για τους ιστορικούς κήπους, όπως αυτοί ορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή Ιστορικών Κήπων ICOMOS – IFLA στη Χάρτα της Φλωρεντίας.

Παράλληλα, με τις ευκαιρίες διεθνούς προβολής και δικτύωσης των μελών του, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο καλλιεργεί τον διάλογο και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασιών, προάγει εκπαιδευτικές δράσεις και υποστηρίζει την υλοποίηση πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη κήπων.

Περισσότερα σε Ειδήσεις