Αττική: Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας

Γιώργος Πατούλης
Πηγή: Περιφέρεια Αττικής

Την πεποίθησή του ότι με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει αποφασιστικά στη βιώσιμη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας διατύπωσε Γιώργος Πατούλης κατά τη διάρκεια της Ομιλίας του στο 8ο Στρατηγικό Συνέδριο  «Επενδύσεις στην Ελλάδα και  Αναπτυξιακή Προοπτική 2021». 

Το συνέδριο το οποίο ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), με την Υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών  (ΧΑΑ) και σε συνεργασία με την Boussias Communications. 

Περιφέρειες και δήμοι μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης 

Ο περιφερειάρχης κατά την ομιλία του υπογράμμισε ότι, δεδομένων των προκλήσεων που σχετίζονται με την οικονομία και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτήν, θα πρέπει περιφέρειες και οι δήμοι να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας. «Περιφέρειες και δήμοι πρέπει και μπορούν να παίξουν έναν ευρύτερο ρόλο με ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος πολλές περιοχές να μείνουν πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά.  

Γιώργος Πατούλης
Πηγή: Περιφέρεια Αττικής

Το πρόγραμμα υποστήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις 

Ο κ. Πατούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο πρόγραμμα υποστήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής, τονίζοντας ότι έχουν επωφεληθεί από αυτό  9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το  πρόγραμμα υποστήριξης έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΕΠ Αττικής ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον έχουν διατεθεί 8 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 6.000 υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, επίσης  μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής (ΠΕΠ) για την περίοδο 2014-2020.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε  ο Περιφερειάρχης και για τις χρηματοδοτήσεις  επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο.

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «η Περιφέρεια Αττικής ακολουθώντας τις τάσεις άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών περιφερειών ήδη έχει θέσει στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της τη μετάβαση σε μια μορφή κυκλικής οικονομίας».

Περισσότερα σε Ειδήσεις