Ο δήμαρχος Ιάσμου Ιμάμ Τζανέρ όρισε αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους

ΙΜΑΜ-ΤΖΑΝΕΡ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Τον Αρήφ Μεχμέτ ως  Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, για την Δημοτική Ενότητα Σώστου και Αρμόδιο Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων για τον Δήμο Ιάσμου.         

  Τον Καρά Χασάν  Μουζδάτ ως  Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης για τη Δημοτική Ενότητα Σώστου και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Ιάσμου.

 Τον Κιντς Ερκάν ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών για τις Δημοτικές Ενότητες Ιάσμου και Αμαξάδων και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Τουρισμού για τον Δήμο Ιάσμου.   

Τον  Μάνκο Μεμέτ Κουμπιλάι ως  Αντιδήμαρχο του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης για τις Δημοτικές Ενότητες Ιάσμου και Αμαξάδων

Τον Ιωάννη Κουτσογιάννη, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου για τις Δημοτικές Ενότητες Ιάσμου και Αμαξάδων και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας για τον Δήμο Ιάσμου.

Τον Νικόλαο Γιάτσο, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Τον Μουεμίν Ερτζάν ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοικητικών Υπηρεσιών.

Την Χατσή Αλή Σιμπέλ ως Εντεταλμένη Σύμβουλο  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Τον  Αλή Οζάν ως Εντεταλμένο Σύμβουλο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Περισσότερα σε Ειδήσεις