Ανοιχτή διαβούλευση της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Β. Σποράδων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ξεκινήσει διαδικασίες διαβούλευσης στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Νήσων Β. Σποράδων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, για την εναρμόνισή της με τους στόχους και τις κατευθύνσεις της Προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027.

Βασικές επιδιώξεις της ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων αποτελούν: η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση, ανάδειξη και περεταίρω αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Β. Σποράδων, καθώς αποτελεί την ισχυρή κινητήριο δύναμη της τουριστικής οικονομίας των νησιών, με σημαντική επίδραση στη συνολική οικονομία της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της επικαιροποιημένης ΟΧΕ θα προσδιορισθεί στο πλαίσιο αντίστοιχης διαβούλευσης, δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιοχές που περιλαμβάνει, έχουν έντονα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν βέλτιστα με την ενεργή συμμετοχή τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Η Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων οριοθετήθηκε κατά την περασμένη προγραμματική περίοδο και περιλαμβάνει, εκτός από τα τρία κύρια νησιά των Β. Σποράδων (Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο) και όλα τα μικρότερα, αλλά και τον περιβάλλοντα θαλάσσιο χώρο. Κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027, θα δοθεί επιπλέον έμφαση σε δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία από την κλιματική αλλαγή.

Το σχέδιο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ Β. Σποράδων συγκροτείται με βάση τους ακόλουθους κύριους στόχους:

  • Προστασία και Ανάδειξη του Φυσικού και Πολιτιστικού Αποθέματος – Αξιοποίηση της Τουριστικής Δυναμικής σε όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης:
  • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και ποιότητας ζωής με δράσεις συμπληρωματικές προς εκείνες της ανάδειξη του Τουρισμού-Πολιτισμού:

Στη διαδικασία διαβούλευσης για την εξειδίκευση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της επικαιροποιημένης ΟΧΕ Νήσων Β. Σποράδων καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη συμπλήρωση του αναρτημένου ερωτηματολογίου στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia-espa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ: https://www.oxe-sporades.gr/.

Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 10/05/2024.

Περισσότερα σε Ειδήσεις