Γιώργος Δανιήλ: «Προτεραιότητα για τις Οινούσσες η λειτουργία του υδατοδρομίου»

Ο δήµαρχος των ακριτικών Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ, παραχώρησε συνέντευξη στην «kedenews» για το πρότζεκτ MUSICA, το υδατοδρόµιο και τα σχέδια για µια πύλη Σένγκεν, που θα ανοίξει τον δρόµο για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου στο «νησί της ναυτοσύνης»

Συνέντευξη στον Μιχάλη Κουφαλιτάκη

Ποιο είναι το σηµαντικότερο επίτευγµά σας τον πρώτο χρόνο στο τιµόνι του δήµου και τι έργα έχετε προγραµµατίσει για τη συνέχεια;

Ο πρώτος χρόνος ήταν οπωσδήποτε περίοδος «γνωριµίας» µε τη διοίκηση, κεντρική, περιφερειακή και τοπική. Μια περίοδος για να επινοήσουµε πώς πρέπει να λειτουργεί ένας µικρός νησιωτικός δήµος που είχε και συνεχίζει να έχει σοβαρά προβλήµατα υποστελέχωσης και έλλειψης υπηρεσιών. Για παράδειγµα, δεν έχουµε υπηρεσία δόµησης και, όπως φαίνεται, δεν θα έχουµε στο άµεσο µέλλον λόγω των νέων µέτρων, που µας υποχρεώνουν να διαθέτουµε υπηρεσίες γιατί δεν έχουµε µηχανικούς. Επίσης, δεν έχουµε ταµειακή υπηρεσία, καθώς εξυπηρετούµαστε ταµειακά από την Υπηρεσία του Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που εδρεύει στη ∆ΟΥ Χίου. Πρώτα έπρεπε να δούµε πώς λειτουργεί το πλέγµα των υπηρεσιών, συγχρόνως όµως καταφέραµε να βάλουµε τον δήµο σε µια σωστή πορεία, µε διαφάνεια, διάλογο και συµµετοχικές διαδικασίες και εντοπίσαµε σε ποιο στάδιο βρίσκονταν τα έργα υποδοµής, που ήταν σε εκκρεµότητα ετών. Εννοώ τον βιολογικό καθαρισµό, ένα νέο φράγµα για να ενισχύσουµε τα υδατικά αποθέµατα του νησιού, αλλά και νέα µονάδα αφαλάτωσης, για την οποία είχαµε άµεση ανταπόκριση από τον υπουργό Ναυτιλίας.

Το τελευταίο διάστηµα υπήρξε σηµαντική βελτίωση στα ακτοπλοϊκά δροµολόγια, όπως και απευθείας σύνδεση µε τον Πειραιά. Ποια είναι τα σχέδια για την επόµενη τουριστική σεζόν;

Πετύχαµε οι διπλές προσεγγίσεις στο νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να επιµηκυνθούν, και έτσι τα δύο δροµολόγια εβδοµαδιαίως ξεκινάνε από το Πάσχα και ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο. Επιδίωξή µας είναι στην επόµενη δροµολογιακή περίοδο να εισηγηθεί το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, αντί για 22 εβδοµάδες διπλών ακτοπλοϊκών δροµολογίων, να ανέλθουν στις 26 έως 30 εβδοµάδες. Βήµα-βήµα διότι καταλαβαίνουµε πως το δίκτυο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών είναι επιβαρυµένο και οι προσεγγίσεις στα νησιά µας δηµιουργούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον τους πρώτους µήνες δεν υπάρχει αυξηµένη επιβατική δύναµη. Το δεύτερο είναι να δηµιουργήσουµε το υδατοδρόµιο, για να δούµε και αυτό το σκέλος της προσβασιµότητας, το οποίο για τις Οινούσσες και τα Ψαρά είναι προτεραιότητα, ενώ, όπως φαίνεται, δεν είναι για τα µεγαλύτερα νησιά της περιφέρειάς µας. Επιπλέον, θέλουµε να βελτιώσουµε τη µαρίνα, ώστε να έχουµε περισσότερα σκάφη και τουρισµό, αλλά και να επιµηκύνουµε την περίοδο των εκδροµικών δροµολογίων. Φέτος λόγω κορονοϊού έκλεισε η πύλη Σένγκεν στην Τουρκία και είδαµε πόσο µεγάλη απήχηση είχε το νησί.

Έχετε υποβάλει αίτηµα για τη δηµιουργία συνοριακού σταθµού. Πόσο σηµαντικό είναι αυτό για το νησί;

Στη Χίο υπάρχει ήδη µια πύλη Σένγκεν και η Λέσβος σύντοµα θα έχει τέσσερις. Η πύλη θα διευκολύνει οπωσδήποτε το project MUSICA, που θα κάνουµε, ώστε να µην είναι απαραίτητο να έρχονται στο νησί µόνο µέσω της Ελλάδας, αλλά και από άλλες χώρες κατευθείαν στο νησί. Επίσης, θα λύσει το πρόβληµα των επισκεπτών από Τουρκία, οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν στη Χίο, να περνάνε την πύλη Σένγκεν και αν οργανωθεί εκδροµή να έλθουν στις Οινούσσες. Το ίδιο πρέπει να γίνει και αν οι επισκέπτες θελήσουν να έρθουν µε το δικό τους σκάφος. ∆εύτερον, καθώς οι Οινούσσες και η Χίος έχουν αυξηµένη τουριστική κίνηση από την Τουρκία, όταν είναι «καλές» οι ηµέρες µεταξύ των δύο κρατών, θα ενισχυθεί η τουριστική µας ανάπτυξη.

i elliniki simaia stis oinousses

Ποια είναι τα προσδοκώµενα οφέλη από τη συµµετοχή σας στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ΜUSICA;

Πέραν του πρακτικού σκέλους, σύµφωνα µε το οποίο θα έχουµε αρκετά µεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, τα οποία είναι οπωσδήποτε χρήσιµα, το άλλο είναι ότι θα αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο, έναν πόλο προσέλκυσης ερευνητών και φορέων απ’ όλη την Ευρώπη, ίσως και απ’ όλο τον κόσµο, που έχουν την ίδια στόχευση µ’ εµάς. Η πλατφόρµα επιδιώκει να επιλύσει µε εναλλακτικές πηγές το θέµα της ενέργειας και του νερού. Οι Οινούσσες έχουν επιλεγεί ως το πιλοτικό νησί του πρωτοπόρου προγράµµατος και θα ήταν αφέλεια να αφήναµε το πρόγραµµα να φύγει για τη Μάλτα ή τα Κανάρια Νησιά. Η επιλογή του νησιού µας τονίζει και ισχυροποιεί την εθνική µας θέση, καθώς στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης θα βρίσκεται µια ευρωπαϊκή εφεύρεση, η οποία χρηµατοδοτείται και υποστηρίζεται από ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, εταιρείες και κράτη.

Η ναυτική εκπαίδευση είναι χαρακτηριστικό του νησιού, όµως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προβλήµατα στη χρηµατοδότηση του οικοτροφείου. Έχει υπάρξει η απαιτούµενη στήριξη από τα αρµόδια υπουργεία;

Το οικοτροφείο είναι αλληλένδετο µε την ΑΕΝ και αφορά αποκλειστικά τους εφήβους του ΕΠ.ΑΛ., που µυούνται στη ναυτοσύνη και έπειτα συνεχίζουν στην Ακαδηµία. Έχει επέλθει «κόπωση» στην οινουσσιακή φιλοπατρία και φιλανθρωπία, γιατί το οικοτροφείο στηριζόταν οικονοµικά και διοικητικά επί δεκαετίες από συγκεκριµένα ιδρύµατα και οικογένειες. Υπάρχει θετική αντίληψη και κατανόηση από την κυβέρνηση και τα αρµόδια υπουργεία. Όµως, πρέπει να υπάρξει ουσιαστική στήριξη. Καλές είναι οι προθέσεις, οι διαθέσεις και οι υποσχέσεις, όµως πρέπει να περάσουµε στην πράξη, κι αυτός είναι ο αγώνας µας. Θέλουµε να υπάρχει µια σταθερή ετήσια χρηµατοδότηση, παράλληλα µε τη χρηµατοδότηση της οινουσσιακής ευποιίας, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει. Αν κλείσει το οικοτροφείο, θα κλείσει και το Επαγγελµατικό Λύκειο Ναυτικής Κατεύθυνσης και θα στερηθούµε δύο σηµαντικές εκπαιδευτικές δοµές, που δεν διαθέτουν άλλα µικρά νησιά. Το οικοτροφείο δεν παρέχει µόνο σίτιση και φιλοξενία, αλλά ναυτική αγωγή και παιδεία, διδάσκει την ολοήµερη συνύπαρξη των εφήβων και τα προετοιµάζει για τη θάλασσα και τη ζωή στο πλοίο.

Oinousses to akritiko nisi

Από τις πρώτες ενέργειες της παρούσας δηµοτικής αρχής ήταν η πολιτιστική ναυτική διαδροµή. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Καταθέσαµε τη σκέψη να οργανώσουµε µια πολιτιστική διαδροµή για τη ναυτική κληρονοµιά, καθώς η µόνη αµιγώς ελληνική πολιτιστική διαδροµή που υπάρχει σήµερα είναι οι «∆ρόµοι της Ελιάς» µε έδρα τη Μεσσηνία. Σκεφτήκαµε πως µε αυτόν τον τρόπο θα ισχυροποιήσουµε τον ρόλο και την εθνική µας θέση, αλλά και τον ναυτικό χαρακτήρα, που έχει το νησί µας εφόσον η έδρα της διαδροµής θα είναι οι Οινούσσες. Σε συνεργασία µε την Κύπρο και την Ιταλία, γιατί απαιτούνται τρία κράτη-µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, θα επεκτείνουµε αυτή τη διαδροµή και θα την αφήσουµε ως κληρονοµιά στις επόµενες γενιές

*Φωτογραφίες Μαρία Ντινιακουδάκη

***Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα kedenews

Περισσότερα σε Συνεντεύξεις