Υπ. Εργασίας: Διευκρινίσεις για θέματα δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις

Διευκρινίσεις σε συνέχεια ερωτημάτων δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

   Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξής:

   «1. Με τη διάταξη του άρθρου 170 του ν. 4876/2021, προβλέφθηκε ότι το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 του ΟΑΕΔ για το 2021, καταβάλλεται ανεξαρτήτως του κλάδου των ημερών ασφάλισής τους κατά το έτος 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έλαβαν το βοήθημα αυτό το 2019 ή το 2020. Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης έχει παραταθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και ο ΟΑΕΔ ενημερώνει σχετικά όλους τους δικαιούχους.

   Συνεπώς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για όσους από τους δικαιούχους δεν έχουν εμφανιστεί στους 'ατομικούς λογαριασμούς ασφάλισης' τα ένσημα του 2020, κάτι που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, που αναμένεται να διευθετηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

   2. Αναφορικά με τα ένσημα του 2021 για τους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις στον τομέα του τουρισμού-επισιτισμού, κλπ, γνωστοποιείται ότι η διαδικασία εμφάνισης των ενσήμων στους 'ατομικούς λογαριασμούς ασφάλισης' ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Για ορισμένους δικαιούχους, λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης των στοιχείων τους, καθώς και λόγω σφαλμάτων στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

   3. Όσον αφορά στα ένσημα του 2021 για τους καλλιτέχνες, δημιουργούς, επαγγελματίες της τέχνης, κλπ, που κατέστησαν δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μετά από υποβολή μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, η διαδικασία ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μήνα.

   Σημειώνεται ότι, από τον Μάρτιο του 2020 και εφεξής, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει καλύψει με αναστολές συμβάσεων εργασίας, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, μετά από μονομερείς δηλώσεις, ειδικά επιδόματα, κ.ά., 3 εκατομμύρια εργαζόμενους και ανέργους. Η κάλυψη αυτή ήταν ουσιαστική καθ' όλη τη διετία και έχει υπάρξει προσπάθεια για καταβολή όλων των σχετικών επιδομάτων στην ώρα τους, με τον αυτονόητο διοικητικό φόρτο. Εννοείται ότι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαιτεί αρκετό χρόνο, καθώς είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο έργο, που όχι μόνο προϋποθέτει μεγάλο αριθμό ελέγχων και διασταυρώσεων των αρχείων του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" με αυτά του e-ΕΦΚΑ, αλλά και υλοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο, λόγω των ειδικών συνθηκών, που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

   Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του έτους 2021, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται για τους δικαιούχους απώλεια του δικαιώματος λήψης του επιδόματος τακτικής ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγησή του.

   Επίσης, διευκρινίζεται ότι το υπουργείο θα μεριμνήσει, ώστε η καθυστερημένη εμφάνιση ενσήμων για τους μήνες του 2021 για τους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς δηλώσεις, να μην αποτελέσει εμπόδιο στη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας.

   Για την πορεία της υποβολής των ΑΠΔ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις επόμενες ημέρες.

Περισσότερα σε Υπουργεία