Λιβανός: «Δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την τοποθέτηση του στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες παράθεσε το αίτημα του για δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων προς όφελος των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

«Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε την υποχρεωτικότητα της αναδιανεμητικής στήριξης, όπως ανέφερε και ο επίτροπος το πρωί, μόνο αν το ποσοστό και ο τρόπος επίτευξης ορίζονται από τα Κράτη Μέλη. Στη δική μας περίπτωση, κρίνουμε εφικτό ένα ποσοστό περίπου στο 5%» είπε σχετικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Λιβανός εξέφρασε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ μέσα από διάλογο παράλληλα με τη διασφάλιση των δυο βασικών αρχών της, που είναι η απλούστευση και η επικουρικότητα. «Κατανοώ πλήρως την ανάγκη για μια συμβιβαστική προσέγγιση μεταξύ των συν-νομοθετών, κατά την εξέταση, όμως, των όποιων προτάσεων πρέπει να διασφαλίσουμε τις αρχές της απλούστευσης και επικουρικότητας, δηλαδή τα δύο κεντρικά στοιχεία της μεταρρύθμισης», σημείωσε.

Η πράσινη αρχιτεκτονική

Σε ό,τι αφορά στην πράσινη αρχιτεκτονική, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι «οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού ring fencing μπορεί να εξεταστεί μόνο αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες ευελιξίες». «Η ανάγκη για επίτευξη συμφωνίας είναι πλέον επιτακτική» τόνισε και προσέθεσε πως «η πρόταση της προεδρίας για σταδιακή αύξηση του ποσοστού σε 22% τα πρώτα χρόνια και 25% το 2025 και μετά, με την ταυτόχρονη διατήρηση της δοκιμαστικής περιόδου είναι μία λύση στην οποία όλοι πρέπει να συγκλίνουμε».

Συμπλήρωσε μεταξύ άλλων πως «αναπόσπαστο τμήμα των ευελιξιών που τη συνοδεύουν, θεωρούμε τη συμπερίληψη τουλάχιστον 60% των δαπανών για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς στο 30% ring fencing του Πυλώνα ΙΙ. Ομοίως πολύ σημαντική είναι και η συμπερίληψη του άρθρου 66 στην ευελιξία του άρθρου 86. Άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδεχθούμε τη νέα πρόταση της Επιτροπής» καθώς όπως είπε «οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν καταλυτικά, όχι μόνο στη διατήρηση της ζωτικότητας αυτών των μειονεκτικών περιοχών, αλλά κυρίως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποτροπή της εγκατάλειψης της γης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως η διάβρωση και υποβάθμιση των εδαφών».

Τα πρότυπα αιρεσιμότητας

Σε αναφορά του στα πρότυπα αιρεσιμότητας, ο Έλληνας υπουργός ανέφερε: «Θέλουμε να παραμείνουν όπως αποφασίστηκαν στην γενική προσέγγιση, προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι ιδιαιτερότητες, οι ανάγκες και δυνατότητες κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Οι νέες προτάσεις φαίνεται να κινούνται στη θετική κατεύθυνση, ωστόσο θέλουμε να τις εξετάσουμε».

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωσε, ο κ. Λιβανός σημείωσε πως «υπερθεματίζουμε την αύξηση από 2% σε 3% για τη συμπληρωματική ενίσχυση των νέων γεωργών από τους δύο Πυλώνες, και από οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορούν να χρηματοδοτηθούν, καθώς αποτελεί κεντρική εθνική μας πολιτική επιλογή» ενώ «σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και το γεωργικό αποθεματικό, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις του Συμβουλίου που ταυτίζονται και με τις θέσεις της Επιτροπής, και επισημαίνουμε τη σημασία στήριξης και μη απόκλισης των παραγωγών των νησιών μας και των ορεινών και δύσβατων περιοχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερα σε Αγροτικής ανάπτυξης