Φέτα «Όμηρος»: Πρόστιμο «μαμούθ» επιβλήθηκε στην εταιρεία

Φέτα
PEXELS

Το ποσό των 260.000 ευρώ υπέβαλε στη γαλακτοβιομηχανία «Όμηρος» η Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αφορμή υπόθεση παραγωγής και διακίνησης προϊόντων της σε αγορά του εξωτερικού με την ένδειξη ΦΕΤΑ ΠΟΠ, χωρίς να τηρηθούν οι προδιαγραφές παραγωγής προϊόντος.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω γαλακτοβιομηχανία είχε εξάγει παραποιημένη παρτίδα ΠΟΠ φέτα στην γερμανική αγορά. Πάντως η εταιρεία, αποδίδει το γεγονός σε «ένα τεχνικό λάθος εξ αμελείας δίχως την ύπαρξη δόλου, για το οποίο επιβλήθηκαν μάλιστα και οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις με τη μορφή προστίμου».

Φέτα
PIXABAY

Για καταγγελίες

Στην περίπτωση των καταγγελιών για τη φέτα, η Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και προσήλωση στην νομιμότητα, αφού εξέτασε λεπτομερώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, προχώρησε στην επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 12 & 13 της ΚΥΑ 261611/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση εξετάζονται και καταγγελίες για τα παραβάσεις σχετιζόμενες με τα ισοζύγια γάλακτος στην παραγωγή της φέτας, επί των οποίων αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Πηγή: news2u.gr

Περισσότερα σε Αγροτικής ανάπτυξης