Τις επόμενες εβδομάδες τα αποτελέσματα των Γεωργικών Συμβούλων για όλες τις περιφέρειες της χώρας

Στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του προγράμματος «Γεωργικών Συμβουλών» (υπομέτρο 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020) προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

 

«Το πρόγραμμα των "γεωργικών συμβουλών" με το οποίο για πρώτη φορά παρέχουμε δωρεάν συμβουλές στους γεωργούς και κτηνοτρόφους μας είναι ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε τους παραγωγούς και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής μας» δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος.

Ο ίδιος σχολίασε μάλιστα σχετικά με την επιλογή πιστοποιημένων και εξειδικευμένων γεωργικών συμβούλων πως με αυτή την απόφαση: «δημιουργούνται θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες όπως είναι: οι γεωπόνοι δασολόγοι, οικονομολόγοι και περιβαλλοντολόγοι.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση που για πρώτη φορά εφαρμόζεται και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της ελληνικής παραγωγής.

Οι δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρηματοδοτεί το ΥΠΑΑΤ θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω Πιστοποιημένων Φορέων και των εξειδικευμένων Γεωργικών Συμβούλων τους, οι οποίοι οφείλουν να έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Με την εν λόγω απόφαση, διασφαλίζεται μεταξύ άλλων η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παράλληλα δημιουργούνται θέσεις εργασίας για επιστήμονες του κλάδου της γεωπονίας όπως είναι: οι γεωπόνοι, οι δασολόγοι και οι περιβαλλοντολόγοι, αλλά και για οικονομολόγους.

Τα ποσά που θα λάβουν οι πιστοποιημένοι φορείς για να παράσχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες διαμορφώνονται σε:

   - Περιφέρεια Ηπείρου 2.351.065 ευρώ

   - Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 2.399.492 ευρώ

   - Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 599.999 ευρώ

   - Περιφέρεια Β. Αιγαίου 799.994 ευρώ

   - Περιφέρεια Αττικής 337.330 ευρώ

   - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 499.994 ευρώ.

Όσο για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου.

Η δράση που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) χρηματοδοτεί ολοκληρωμένα πακέτα συμβουλών, συγκεκριμένα:

   - για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας

   - για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά

   - για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ

   - για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας

   - για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία»

   - για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Περισσότερα σε Αγροτικής ανάπτυξης