Βορίδης: Εγκαινιάστηκε η Τράπεζα Θεμάτων για τη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Ο υπουργός Εσωτερικών εγκαινίασε σήμερα τη Τράπεζα Θεμάτων για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, εγκαινιάζει την Τράπεζα Θεμάτων για τις εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), που αποτελεί, πλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλογενείς αλλοδαπούς.

Η Τράπεζα Θεμάτων συνιστά ένα σημαντικό μέρος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που καταβάλλει το υπουργείο Εσωτερικών για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αδιάβλητου μηχανισμού, εναρμονισμένου στα πρότυπα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Μέσω του μηχανισμού αυτού θα χορηγείται η ελληνική ιθαγένεια στους ενδιαφερόμενους που πληρούν στο ακέραιο τα απαιτούμενα κριτήρια μέσα από διαφανείς διαδικασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Τράπεζα Θεμάτων.

Διαβάστε περισσότερα για τη Τράπεζα Θεμάτων στο news2u.gr

Περισσότερα σε Εσωτερικών