Βορίδης: Σε 8 πόλεις οι εξετάσεις Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης

Ο υπουργός Εσωτερικών καθόρισε σε οκτώ πόλεις της χώρας εξεταστικά κέντρα για την κτήση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης

Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της διαδικασίας για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ανακοίνωσε 8 πόλεις στις οποίες θα φιλοξενούνται τα εξεταστικά κέντρα για την λήψη του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά μετά τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στις 16 Μάϊου ενώ τα εξεταστικά κέντρα θα είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη και Ηράκλειο.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κάθε μια από τις ανωτέρω πόλεις είναι η συμπλήρωση 25 κατ’ ελάχιστον αιτήσεων ανά εξεταστικό κέντρο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του προβλεπόμενου, οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνται να διαγωνιστούν σε άλλο εξεταστικό κέντρο.

Τέλος, έπειτα από συνεννόηση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, Αθανασίου Μπαλέρμπα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης εξέτασης για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης η 7η Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερα σε Εσωτερικών