Βορίδης: Η διαδημοτική συνεργασία ΄΄όχημα΄΄ για ποιοτικότερες υπηρεσίες στους πολίτες

 

''Όχημα'' για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, θα αποτελέσει η  δημιουργία σχημάτων διαδημοτικής συνεργασίας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση), με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για την Καλή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα Μέρος ΙΙ – Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας» που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Εγχειρίδιο Διαδημοτικής Συνεργασίας

Αποτέλεσμα του προγράμματος είναι το Εγχειρίδιο Διαδημοτικής Συνεργασίας, ένας πρακτικός οδηγός προς τους δήμους με κατευθυντήριες γραμμές και υποδείγματα για την υλοποίηση διαδημοτικών συνεργασιών.

Στην ομιλία του ο κ. Βορίδης εξήρε τη συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υλοποίηση του έργου το οποίο, όπως σημείωσε, θέτει τα θεμέλια για μια αποτελεσματική, αποδοτική και σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση που να ανταποκρίνεται στις επιτακτικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη της διαδημοτικής συνεργασίας είναι βασικός στόχος του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς μέσω αυτής «οι συμμετέχοντες αποκομίζουν αμοιβαία οφέλη και αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας, βελτιώνοντας την κατανομή πόρων και υιοθετώντας καλές πρακτικές».

Δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα είναι παρόν στην παρακολούθηση των βημάτων και την καταγραφή των αναγκών των δήμων αναφορικά με την έναρξη και την εφαρμογή των διαδημοτικών συνεργασιών, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και θα παρέχει οποιουδήποτε είδους σχετική διευκρίνιση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας την κυβερνητική βούληση να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές και δράσεις στον τομέα της ενδυνάμωσης τους και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων.

Περισσότερα σε Εσωτερικών