ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Νέα και ειδήσεις για το δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επικαιρότητα και όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με προκηρύξεις, προσλήψεις και εκδηλώσεις για τον Δήμο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

Γεννήθηκε το 1969, στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα, όπου και κατοικεί μόνιμα. Είναι κάτοχος Master of Business Administration από το European University – Παρίσι με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Επιχειρήσεων και Τραπεζών) και στα συστήματα προβλέψεων, κάτοχος Bachelor of Business Administration από το European University – Μοντρέ με ειδίκευση στη Διεθνή Διοίκηση και το Μάρκετινγκ, απόφοιτος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΙΡΑ) στο Μάαστριχτ και του του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής με το συνδυασμό «Αττική Πολιτεία» (2006) και διετέλεσε Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (2007), Μέλος της επιτροπής του άρθρου 14 στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης για την Διοικητική Μεταρρύθμιση, Μέλος και εισηγητής της 9ης Μόνιμης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα Κοστολόγησης και Έρευνας Τιμών Αγοράς. Υπήρξε αναπληρωτής Πρόεδρος στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (2008) και Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (ECC-Net) στην Ελλάδα. (2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ.: 213 2007300, 213 2007364, 210 6633311
φαξ : 210 6632040
website : www.spata-artemis.gr
email : [email protected]

Όλοι οι Δήμαρχοι