ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Νέα και ειδήσεις για το δήμο Μετσόβου. Η Επικαιρότητα και όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με προκηρύξεις, προσλήψεις και εκδηλώσεις για τον Δήμο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ -  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 2656360323, 60301/ 2656041207
φαξ : 2656360340, 60330

Όλοι οι Δήμαρχοι