ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ.: 26643 60100 - 26640 22213
φαξ : 26640 22989
website : www.filiates.gr
email : [email protected]
Όλοι οι Δήμαρχοι