ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

Νέα και ειδήσεις για το δήμο Σύμης. Η Επικαιρότητα και όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με προκηρύξεις, προσλήψεις και εκδηλώσεις για τον Δήμο.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ - ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 22463 60400, 22463 60422, 22460 71344, 368 φαξ : 22460 72444 website : www.dimos-symis.com email : [email protected]

Όλοι οι Δήμαρχοι