ΕΝΦΙΑ

Όλα τα νέα για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Τα τελευταία θέματα και οι ειδήσεις για τις πληρωμές, δόσεις του φόρου ακίνητης περιουσίας.