Σπ. Λιβανός: Μοναδικά τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα

Σπ. Λιβανός

Για τη μοναδικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός σε ημερίδα που διοργάνωσε η Μονάδα Σταθερών Ισοτόπων του Δημόκριτου, κάνοντας επίσης αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρονται από το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ και τον οδηγό πλαίσιο για την «Ελληνική Διατροφή».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λιβανός, «η χώρα μας έχει συνολικά 266 ΠΟΠ & ΠΓΕ γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα & οίνους» προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «η πρόσφατη υγειονομική κρίση, αλλά και η συνεχώς εντεινόμενη κλιματική κρίση ανέδειξαν την ανάγκη διασφάλισης βιωσιμότητας και ασφάλειας των συστημάτων τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, βασική προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ αποτελεί «η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων νοθείας και απάτης στην αγορά τροφίμων» που όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, στόχος είναι η «προστασία και αποτροπή φαινομένων δόλιων πρακτικών παραπλάνησης των καταναλωτών και η στήριξη της αυθεντικότητας των τροφίμων.

Εξέφρασε ακόμη μια φορά την επιθυμία του να υπάρξει ένα σχήμα συνολικής αξιολόγησης του τροφίμου, όπως το Nutriscore. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα «έχει ταχθεί υπέρ της εναρμόνισης των συστημάτων διατροφικής επισήμανσης τροφίμων εμπρόσθιου πεδίου (FOPNL) σε επίπεδο ΕΕ και έχει υποστηρίξει ότι το σχήμα που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι ουδέτερο και να περιορίζεται στη μεταφορά της πληροφορίας που αποτυπώνεται στον πίνακα διατροφικής δήλωσης που υπάρχει σε κάθε τρόφιμο».

Και συνέχισε: «Η χώρα μας συστηματικά υπογραμμίζει την ανάγκη, οποιοδήποτε σύστημα FOPNL να αντικατοπτρίζει τη διατροφική αξία των παραδοσιακών περιφερειακών διατροφικών προτύπων & τροφίμων, όπως για παράδειγμα, η μεσογειακή διατροφή και το ελαιόλαδο, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για την ανθρώπινη υγεία» και συμπλήρωσε ότι «πάγιο αίτημα της χώρας μας είναι η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της διατροφικής επισήμανσης εμπρόσθιου πεδίου (FOPNL) των παραδοσιακών προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και των προϊόντων ενός συστατικού, όπως το ελαιόλαδο».

Τέλος, σε αναφορά του στην «Ελληνική Διατροφή» ο κ. Λιβανός επισήμανε ότι «θα ενισχύσει και την περαιτέρω διεθνή καταξίωση των προϊόντων μας» υπογραμμίζοντας πως το ΥΠΑΑΤ θα αναλάβει την πρωτοβουλία να εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που θα δώσει κατεύθυνση σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

«Πρόκειται για ένα σχέδιο για τη δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας που θα δώσει προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα και θα τον συνδέσει με τον δευτερογενή τομέα, την εστίαση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό» είπε ο κ. Λιβανός και συνέχισε: «Το σχέδιο δράσης για την "Ελληνική Διατροφή" αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά πρωτίστως στους παραγωγούς και καταναλωτές, στη γαστρονομία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλες τις βαθμίδες, την οικονομία, το κράτος».

Περισσότερα σε Αγροτικής ανάπτυξης