«Βροχή» προστίμων στις περιφέρειες: Στο στόχαστρο η εστίαση

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Σάββατο επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 165.600 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε πέντε επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.652).

Κυριότερες παραβάσεις:

1. Παραβίαση της απαγόρευσης χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και υπέρβασης ωραρίου λειτουργίας

2. Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου των ΚΥΕ

3. Μη χρήση μάσκας

4. Παραβίαση περιορισμού κίνησης

5. Μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

* Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 14.000 ευρώ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση του αριθμού καθήμενων πελατών ανά τραπέζι και υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας στον Δήμο Αλίμου.

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις εκπροσώπων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ καθώς και 15θνημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή τεσσάρων (4) πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα (4×300 ευρώ) για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση μουσικής.

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ, επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ, του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου, του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή και κατανάλωση ροφημάτων από πελάτες στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Κρήτης:

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφενείου και επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για χρήση μουσικής και για εξυπηρέτηση πέντε (5) καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 600€ στον καθένα για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των μέτρων για καθήμενους πελάτες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη οβελιστηρίου και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτηση δώδεκα (12) πελατών εντός του καταστήματος. Επίσης, επιβλήθηκαν αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο στους εν λόγω πελάτες για παράβαση περιορισμού κίνησης, καθώς και σε εργαζόμενο του καταστήματος.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτηση καθήμενων και όρθιων πελατών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Ηπείρου

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε καφέ – μπαρ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση έξι (6) καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ (6×300€) για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε καφέ – μπαρ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.300 ευρώ σε ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και μη χρήση μάσκας.

* Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ σε καφέ – αναψυκτήριο για χρήση μουσικής.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε τέσσερα άτομα (4×5.000 ευρώ) για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε τρία άτομα (3×5.000 ευρώ) για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Επικράτεια

* Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ογδόντα επτά (87) αντικείμενα όπου καταγράφηκαν πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 16.000 ευρώ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και στον Δήμο Αλίμου Αττικής. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά χίλια πεντακόσια σαράντα τρία (1.543) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

* Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε πέντε (5) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

* Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.400 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος

Περισσότερα σε Ειδήσεις